Договір оферти між магазином SmartEra та покупцем

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТІ

Публічний договір (ОФЕРТА) на замовлення, купівлю, продаж та доставку товарів

Цей договір між магазином "SmartEra", надалі «Продавець» та користувачем послугами інтернет-сайту, надалі - «Замовник», є договором доручення на замовлення, придбання та доставку Товарів та визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів через інтернет-сайт https ://smartera.com.ua Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору купівлі-продаж товарів (надалі – Договір) на наступних умовах.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. Замовлення – рішення Замовника замовити товар та його доставку, оформлене в інтернет-магазині та/або доручення на придбання та доставку товарів.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-магазину https://smartera.com.ua будь-якій фізичній особі (далі - Покупець) укласти договір купівлі-продаж товарів. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного кодексу України повним і беззаперечним прийняттям умов даного пропозиції (оферти), що підтверджує укладення договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

2.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цього пропозиції (оферти).

2.5. Укладаючи договір (тобто акцептуючи умови цього пропозиції (оферти) шляхом оформлення замовлення), Покупець підтверджує наступне:

а) покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цього пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього рядка дії Договору, а також протягом необмеженого рядка після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлень (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", мету збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мета обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію товару вказана на сайті інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару.

3.3. У разі зміни ціни на замовлення Товар Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачень Покупцем Товар не допускається.

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві під час оформлення замовлення Оператором.

3.7. Зобов'язання покупця з оплати товару вважаються виконаними з моменту надходження продавцю грошових коштів.

3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар проводяться засобами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Доставка та оплата».

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1 оформлення замовлення Покупцем, здійснюється через корзуїну магазину https://smartera.com.ua

або за тел.

098 098 6235 у робочу годину.

4.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. прізвище, ім'я, по батькові покупця або зазначеної ним особи (одержувача);

4.2.2. адреси, за якими слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

4.2.3. адреси електронної пошти;

4.2.4. контактний телефон.

4.3. Найменування, Кількість, артикул, ціна обраного Покупцем товару вказуються в кошику покупця на сайті інтернет-магазину.

4.4. Якщо продавцю потрібна додаткова інформація, він має право запросити її у покупця. У разі не надання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцеві при купівлі товарів інтернет-маркеті.

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1 цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. справжньої Оферти.

4.6. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних у реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.

4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем та Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту інтернет-магазину або видачі Продавцем Покупцеві касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.

5. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЕВІ

5.1. Способи, порядок та терміни доставки товарів вказані на сайті у розділі "Доставка та оплата". Порядок та умови доставки замовленого товару Покупець погоджує з оператором інтернет-маркету в момент оформлення покупки.

5.2. Доставка товару здійснюється власними силами працівниками інтернет-магазину згідно з умовами доставки, або із залученням третіх осіб (перевізника).

5.3. При отриманні товару замовник повинен у присутності представника кур'єра перевірити відповідність товару якісним і кількісним характеристикам, (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

5.4. Замовник або Представник Замовника при прийнятті товару підтверджує своїм підписом у товарному чеку та/або замовлення на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду та комплектності товару.

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Замовник має право відмовитися від товару будь-якої години до його передачі, а після передачі товару – в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

6.2. Замовник не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Потребителем, який його придбав, (в т. ч. не стандартні, за бажанням Замовника, розміри та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-певні властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.

6.3 Покупець не має права верунти товар, який був пошкоджений, або не були дотримані гарантійних умов, зазначених у розділі " умови обміну/повернення"

6.4. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті у розділі «Доставка та оплата».

6.5. При відмові Покупця від товару належної якості Продавець повертає грошові кошти у розмірі вартості такого Товару, за винятком витрат продавця на доставку що повертається.

6.6. Повернення суми, зазначеної у п. 6. 5. здійснюється протягом 7 робочих днів після отримання повернення магазином товару.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Продавець не несе ответственности за вред, нанесений Споживачу внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на сайті https://smartera.com.ua та придбаних у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Продавець та покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Покупця після укладання цього договору. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону.